Välfärd eller totalt överskott

Välfärd eller totalt överskott

Inga kommentarer till Välfärd eller totalt överskott

Det samhällsekonomiska överskottet definieras som den totala välfärden i ett samhälle, beräknat utifrån konsument- och produktionsöverskottet. Vid fri konkurrens är det här överskottet som störst på grund av att marginalkostnaderna (Marginal cost, MC) då är lik marginal betalningsvilja (Marginal benefit, MB). Det här är även det optimala valet utifrån en samhällsekonomisk ståndpunkt. (MC = MB)

Konsumentöverskottet (KÖ) får du fram genom att mäta arean under efterfrågekurvan till prisnivån (jämviktspriset). Konsumentöverskottet visar därför den nytta som konsumenten får ut av att köpa varan vid ett visst pris.

Producentöverskottet (PÖ) får du fram genom att mäta arean över utbudskurvan till prisnivån (jämviktspriset). Producentöverskottet visar därför producenternas nytta av att sälja en vara till ett visst pris.

Vid fri konkurrens anpassar sig marknaden så att den når marknadsjämvikt. I bilden nedan kan du se konsumentöverskottets area markerat med rött, och producentöverskottet markerat med blått. Marknadsjämvikten sker där utbuds- och efterfrågekurvan möts. Total välfärd är alltså rött område + blått område:

KÖ och PÖ i ett utbuds- och efterfrågediagram

Erik Persson

Om mig:

Arbetar med MRM, webb-orienterade projekt så som SEO och webb-utveckling samt läser till en Bachelor i Business Administration på Handelshøyskolen BI i Oslo.

Lämna en kommentar

Sociala nätverk

Tillbaka till början