Standardkostnader och standardvärden

Standardkostnader och standardvärden

Inga kommentarer till Standardkostnader och standardvärden

För att förenkla budgetering och kostnadsöversikt för en period framöver använder sig företag ofta av så kallade standardkostnader. Standardkostnader baserar sig på att man på förhand räknar ut ett värde för en aktivitet i en tidsperiod. Kortfattat ett uttryck för vad man planerat att något kommer att kosta att exempelvis tillverka.

Formeln för att räkna ut standardkostnaden är standardpris multiplicerat med standardkvantitet där standardpris och standardkvantitet alltså är förutbestämda värden:

\text{Standardkostnad}=\text{standardpris}\times\text{standardkvantitet}

Vidare använder man sig även av standardintäkter som bygger på samma upplägg som standardkostnad. Standardintäkt används ofta av tjänsteföretag för att kunna skriva offerter. Formeln för standardintäkt ser ut som följande:

\text{Standardint{\"a}kt}=\text{standardtimpris}\times\text{standardkvantitet per timme}

Standardvärden får man vanligtvis fram genom:

  • metodstudier där man analyserar vad som exempelvis går åt i produktionen i form av tid eller material.
  • jämförelser av olika produktioner och på så sätt få fram standardvärden.
  • beräkningar av produktionen på olika sätt.
  • försöksproduktion som man sedan kan använda som grund för standardvärden. (kan bli felaktigt i och med att de flesta produktioner blir effektivare efter de ”inarbetats”).

Varför standardkostnader?

Standardkostnader används för att underlätta kontroll av ansvarsområden, kostnader, kalkylering, budgetering, redovisning, internprissättning och för att göra avvikelseanalyser möjliga.

Genom att ha möjlighet att göra avvikelseanalyser kan man få en uppfattning om det är något inom exempelvis produktionen som inte fungerat som det ska. Avvikelseanalysen möjliggör även att se vad som har hänt och vad som eventuellt ska ändras på i budgeten till nästa gång.

Problemet med standardkostnader

När man använder sig av standardvärden så som standardkostnader riskerar man att  bortse från att saker och ting går att förbättra. Genom att man sätter ett värde på att exempelvis felproduktionen ligger på 4% så finns det en risk att man finner sig vid att felproduktionen alltid kommer ligga på 4%. Då blir det lätt så att man ser bort ifrån möjligheten att det kan gå att förbättra produktionen och få ner felprocenten.

Erik Persson

Om mig:

Arbetar med MRM, webb-orienterade projekt så som SEO och webb-utveckling samt läser till en Bachelor i Business Administration på Handelshøyskolen BI i Oslo.

Lämna en kommentar

Sociala nätverk

Tillbaka till början