Spelteori

Spelteori

Inga kommentarer till Spelteori

Spelteorin ämnar förklara beteendet mellan två eller flera parter . Maximering av vinst och minimering av förlust är två grundprinciper inom spelteorin. Man antar att spelare har motstridiga intressen och att tillgången på information antingen är densamma för båda parter eller att de innehar olika delar av den totala informationsbilden.

När man försöker lösa spelteoretiska problem är det bra att sätta upp en tabell där man jämför utfallen för de olika parterna och väljer det utfall som ger störst vinst eller minst förlust.

Inom spelteorin talar man ofta om den så kallade Nash-jämvikten. En Nash-jämvikt definieras som en jämviktssituation där ingen tjänar på ett ensidigt avvikande. I ett spel med flera delspel är den delspelsperfekt om alla delspel är i jämviktig enligt Nash-definitionen.

Ett bra exempel på spelteori är det så kallade fångarnas dilemma.

Spelteori: Nash-jämvikt

Lite underhållning så här i tentaperioden…

Erik Persson

Om mig:

Arbetar med MRM, webb-orienterade projekt så som SEO och webb-utveckling samt läser till en Bachelor i Business Administration på Handelshøyskolen BI i Oslo.

Lämna en kommentar

Sociala nätverk

Tillbaka till början