Skalavkastning

Skalavkastning

Inga kommentarer till Skalavkastning

Economies of scale, eller tilltagande skalavkastning, sker när ökning i produktion (noteras med y) är större än ökning i insatsfaktorn (v). Produktionen är därför överproportional faktorinsatsen. Ser man på de så kallade homogena funktionerna f(tv_1,tv_2)=t^{kf} (v_1,v_2) (t>0) så betyder det att k>1. Dessutom betyder det här att:

  • Marginalproduktiviteten är högre än genomsnittsproduktiviteten
  • Marginalkostnaden är avtagande vilket betyder att genomsnittskostnaden sjunker per producerat mängd.
  • Marginalkostnaden är lägre än genomsnittskostnaden

Diseconomies of scale, eller avtagande skalavkastning, sker när ökning i produktion (y) är mindre än ökningen I insatsfaktorn (v). Produktionen är därför underproportional faktorinsatsen. Här gäller det enligt de homogena funktionerna att k<1. Det betyder därmed att:

  • Marginalproduktiviteten är avtagande
  • Genomsnittsproduktiviteten sjunker med producerad mängd
  • Marginalproduktiviteten är längre än genomsnittsproduktiviteten
  • Marginalkostnaden är växande och genomsnittskostnaden ökar med producerad mängd.
  • Marginalkostnaden är högre än genomsnittskostnaden.

Constant returns to scale, eller konstant skalavkastning, sker när ökning av produktion (y) blir lik ökningen av insatsfaktorn (v). Produktionen är här proportional faktorinsatsen. Enligt homogena funktionerna är då k=1.

Erik Persson

Om mig:

Arbetar med MRM, webb-orienterade projekt så som SEO och webb-utveckling samt läser till en Bachelor i Business Administration på Handelshøyskolen BI i Oslo.

Lämna en kommentar

Sociala nätverk

Tillbaka till början