Konsumentteori

Konsumentteori

Inga kommentarer till Konsumentteori

Konsumentteori är en av de första områdena inom Mikroekonomi man får ta del av. Nedan följer primära delar inom konsumentteorin.

Exempel på tre indifferenskurvor för nyttigheterna Y och X

Indifferenskurvan är den kurva man kan rita upp i ett diagram som visar nyttighetskombinationer som för individen är exakt likvärdiga. Till exempel kan 3 varor av X1 och 6 enheter av X2 vara likvärdiga för individen så som 1 vara av X1 och 9 varor av X2. De kombinationer som ligger ovanför kurvan ger en bättre nytta än likvärdigt, medans kombinationerna nedanför kurvan ger oss en sämre nytta än likvärdigt.

 


Marginell substitutionskvot (på engelska förkortat MRS) är den matematiska uträkningen som görs när man vill räkna ut vad den relativa värderingen av en nyttigheten är gentemot en annan. Uträkningen ger oss hur många av den ena varan som vi anser likvärdiga vid en förlust av en enhet av den andra varan på marginalen. Det är bra att komma ihåg att MRS är lutningen på indifferenskurvan.

Matematisk formel för MRS: MRS=\frac{p_1}{p_2} { \leftrightarrow }\frac{{\partial}{u_1}}{{\partial}u_2}=\frac{p_1}{p_2}


Budgetrestriktion i en graf med indifferenskurvor.

Budgetlinjen uttrycker individens budget gällande två produkter. Den visar alltså de olika kombinationer av nytta som konsumenten maximalt kan konsumera med en viss intäkt. Arealen nedanför budgetkurvan visar möjligt konsumtionsområde.  I formeln nedan är m=intäkt, p=pris och x=vara.

m=p_1x_1+p_2x_2

Uträkningen sker genom att se vart budgetrestriktionen tangerar indifferenskurvan. Ser man på bilden till vänster är maximal nytta där Qy möter Qx (streckade linjerna).

Där budgetlinjen skär vara Y-axeln är värdet av budgetlinjen \frac{m}{P_y} och där budgetlinjen skär vara X-axeln är värdet av budgetlinjen \frac{m}{P_x}


Nyttofunktionen beskriver en nytta för konsumenten i förhållande till olika konsumtionsnivåer. Den är central i att beskriva konsumenten i mikroekonomiska modeller där man antar att konsumenten är en så kallad nyttomaximerare. Då nyttofunktionen antas vara växande, innebär det att varje ytterligare konsumerad enhet innebär nytta för konsumenten.

Matematisk formel för nyttofunktionen: u(x_1,x_2)=x^y_1x^y_2


Optimeringsproblem är mikroekonomiska uträkningar där man försöker optimera nyttan för en individ genom att maximera individens nyttofunktion. Bivillkoret är ofta individens budgetrestriktion. Nedan följer ett exempel på en matematisk uträkning av ett optimeringsproblem och tillhörande efterfråge-funktion.

Screenshot (54)

Efterfrågefunktionen kan räknas ut genom att använda oss av MRS och nyttofunktionen:

Screenshot (55)


En normal vara är en vara där efterfrågan följer inkomsten. Om inkomsterna ökar så ökar efterfrågan på varan. Motsvarigheten är inferiöra varor där efterfrågan sjunker om inkomsterna ökar. Matematiskt kan man påvisa om varor är det ena eller andra genom att utgå från efterfrågan:

x_1:f_m^*(x_1)=\frac{1}{2p_1}>0 .

x_1:f_m^*(x_2)=\frac{1}{2p_2}>0

Båda är större än 0 = normala varor.


Komplementära varor är varor vars efterfrågan ökar när priset av en annan vara minskar. Exempelvis ökar efterfrågan på pjäxor när priset på skidor minskar. En alternativ vara är varor vars efterfrågan ökar när priset av en annan vara ökar. Matematiskt kan man testa enligt följande, där vi har två varor, x_1 och x_2:

x_1=\frac{m}{2P_1}

där vi antar att p_1=10

\frac{200}{20}=10

 

x_2=\frac{m}{2p_2}

där vi antar att p_2=5

\frac{200}{10}=20

 

Som vi kan se sker ingenting på efterfrågan när man ändrar priset på ena varan. Det här beror på att efterfrågan på de två inte har med varandra att göra. De är varken komplementära eller alternativa varor.

Två förklarande bilder, en på komplementära och en på alternativa varor:

Komplementära varor

Alternativa varor

Erik Persson

Om mig:

Arbetar med MRM, webb-orienterade projekt så som SEO och webb-utveckling samt läser till en Bachelor i Business Administration på Handelshøyskolen BI i Oslo.

Lämna en kommentar

Sociala nätverk

Tillbaka till början