Joseph Schumpeter och kärnan i hans tänkande

Joseph Schumpeter och kärnan i hans tänkande

Inga kommentarer till Joseph Schumpeter och kärnan i hans tänkande
Joseph Schumpeter

Joseph Schumpeter

Joseph Schumpeter är en man som kommit att bli rätt omtalad på senare tid, enligt många på grund av de många ekonomiska kriser som vi drabbats av. I och med det här har även behovet för att lära ut hans tänkande kommit i fokus, och som ekonomistudent har jag under hösten läst en del om honom som jag tänkte kunde vara intressant att skriva om. Det går att sammanfatta Schumpeters tänkande till tre delar, där hans teori om krisernas vikt i den ekonomiska ”cykeln” och entreprenörskapet var speciellt intressant.

Hans första del handlade om hur ekonomisk växt blev skapat genom en ändring av produktionsstrukturen. Här gav Schumpeter kritik åt de klassiska och neo-klassiska ekonomerna som han ansåg fokuserade för mycket på en statisk syn av grunderna i hur en ekonomisk tillpassning blev till. Medan de såg på hur tillpassningen skedde mellan konsumenter och näringslivet, såg Schumpeter på hur näringslivet i sig självt förändrade sig. Kortfattat tyckte alltså Schumpeter att de saknade en förståelse för hur innovationer blev introducerade i ekonomin.

Som sagt gav Schumpeter också mycket tankekraft åt entreprenören som han ansåg hade en central plats i ekonomin. Detta på grund av att de till skillnad från andra ekonomiska aktörer ville ta chansen och pröva på nya idéer trots att resultat kunde vara okänt. Detta gick emot hur neoklassiska ekonomerna såg på de ekonomiska aktörerna, de ansåg att alla agerade på samma sätt. Men Schumpeter gav inte helt vika från den klassiska synen på detta, han medgav att entreprenören mest visade vägen, och om något lönade sig var andra aktörer snabba på att ta efter. Denna händelse kan man även kalla diffusion.

Till sist fokuserade Schumpeter på hur kriserna fungerade som en integrerad del av ekonomin. Den generella bilden var att kristider utgjorde en fullständig avsaknad av investeringsvilja, men Schumpeter såg att det under en kris fanns plats för nya lösningar, det var nu det fanns möjlighet att flytta kapital till nya innovationer. Under krisen blev nämligen saker och ting utsorterat, företag som inte klarade av krisen försvann från ekonomin och gav plats till nya företag bättre rustade för framtiden. Det här kallade han för kreativ destruktion. De ekonomiska kriserna representerade alltså faser där produktionsstrukturer förnyade sig.

Schumpeter pratade också om att entreprenörerna agerade i större grupper, och att det var den ökade aktiviteten i föregående period som gjort att det skapats en högkonjunktur förut. I detta uppkom det en press i ekonomin, som bland annat skapat en kamp resurserna i ekonomin. Entreprenörerna och deras innovationer hade kämpat om platsen med de gamla företagen, och ur denna kamp kom tillslut en ekonomisk nedgång.

 

Erik Persson

Om mig:

Arbetar med MRM, webb-orienterade projekt så som SEO och webb-utveckling samt läser till en Bachelor i Business Administration på Handelshøyskolen BI i Oslo.

Lämna en kommentar

Sociala nätverk

Tillbaka till början