Graham-analys

Graham-analys

I boken The Intelligent Investor lägger Benjamin Graham fram en analysmodell för den defensiva investeraren. Genom att använda sig av denna modell anser Graham att det blir enklare för investeraren att undvika företag som inte passar in i en defensiv investerarfilosofi, samtidigt som man skyddar sig mot misstag. Kortfattat kan de sju punkterna beskrivas enligt följande:

  1. Tillräcklig storlek – innebär en stor marknadsandel/stark marknadsposition eller att företaget är listat på Large Cap.
  2. Stark finansiell ställning – generellt kan man säga att tillgångarna ska vara minst två gånger så stora som de kortfristiga skulderna och större än samtliga skulder. Gränserna skiljer sig dock något från bransch till bransch.
  3. Vinststabilitet – redovisat vinst varje år åtminstone de senaste tio åren.
  4. Utdelningsstabilitet – företaget har gett utdelning varje år de senaste 20 åren. 10 år kan vara rimligt att sänka sig till i vissa fall.
  5. Resultattillväxt – 33% ökning av vinst per aktie de senaste tio åren.
  6. Lagom P/E ratio – helst inte över 15.
  7. Lagom pris för eget kapital (P/B) – ej över 1,5 gånger tillgångarna. Punkt 6 och 7 går att kombinera genom regeln P/E *P/B <22,5.

Det finns ett flertal andra analys-modeller att använda sig av men vad som gör Grahams analys-modell så bra är att den förutom att vara välbeprövad också är tämligen enkel att genomföra. Analys-modellen gör det möjligt för den defensiva investeraren att så gott det går undvika dåliga investeringar och som sagt minimera risken för misstag.

Olika branscher kan kräva olika tillpassningar av kriterierna men generellt fungerar de för de allra flesta.

Lämna en kommentar

Sociala nätverk

Tillbaka till början