Kronologisk ordning för inlägg

 • Kommunikation och ledarskap
  1 kommentar till Kommunikation och ledarskap

  Ledarskap och administration Medans ledarskap handlar om att leda och ta initiativ är administration att verkställa planer på ett effektivt sätt. Sambandet mellan de här två begreppen och dess betydelse är det som förklarar ledning. Ledning kan utföras med olika tyngdpunkt på de två, men det är viktigt att försöka hålla en jämvikt mellan att…

  Läs mer
 • Inflytande, påverkan och makt
  Inga kommentarer till Inflytande, påverkan och makt

  För att ta tillvara på sina intressen är det viktigt att ha inflytande. Definitionen av inflytande kan beskrivas som att möjligheten att uppnå förändring av andras beteende, uppfattningar och attityder. Inflytande kan utövas gentemot både en individ, grupp eller organisation och kan också utövas från de här kategorierna gentemot någon av de andra. Starkare inflytande sker…

  Läs mer
 • Attityder och känslor i arbetsmiljön
  Inga kommentarer till Attityder och känslor i arbetsmiljön

  Centrala aspekter i känsloforskningen Forskning har visat på att känslor har en betydelsefull påverkan på hur vi agerar med omvärlden. Ett positivt humör kan exempelvis skapa mer kreativitet medans ett negativ humörtillstånd kan bidra till mer realistiska perspektiv på exempelvis ett projekt. Oftast agerar (och tänker) vi därför med en viss påverkan av vårt känslomässiga…

  Läs mer
 • Inlärning
  Inga kommentarer till Inlärning

  Inlärning kan närmast förklaras som tillägnandet av kunskaper och färdigheter som är relativt permanenta, och som baserar sig på erfarenhet. Inlärning brukar delas in i olika teorier och nedan beskrivs ett flertal av dem. Klassisk inlärning/klassisk betingning Den klassiska inlärningen består utav betingat stimulus och betingad respons respektive obetingad stimulus och obetingad respons. Ett stimulus…

  Läs mer
 • Exempel på balansräkning
  1 kommentar till Exempel på balansräkning

  Huvudregler vid användning av balansräkning Alla transaktioner innebär rörelser på två ställen, så kallad dubbel bokföring. Transaktioner påverkar balansen lika mycket på bägge sidor, eller på samma sida men i motsatt riktning. (+/-) Intäkter och kostnader påverkar kapital. Inkomster ökar kapitalet och kostnader minskar kapitalet. Vid periodens slut representeras skillnaden av en ökning av eget…

  Läs mer
 • Årsredovisning och bokföringsskyldighet
  Inga kommentarer till Årsredovisning och bokföringsskyldighet

  Allmänt om konton Konton kan ses på som etiketter som används för att ha möjlighet att bokföra exempelvis finansiella transaktioner. Ett konto är som en taxameter som visar transaktioner med vissa gemensamma drag. I cirkulationssystemet, som du kan se nedanför, så beskriver kontot vad som sker vid de olika ställena i systemet. Bokföringsplikt och årsredovisning…

  Läs mer
 • Perceptionens påverkan i organisationen
  Inga kommentarer till Perceptionens påverkan i organisationen

  Begreppet perception Många har nog hört ordet perception förut och har bildat sig en ungefärlig uppfattning av vad det betyder. Den egentliga definitionen av perception är den kognitiva process som uppfattar objekt och händelser runt omkring oss, både i den fysiska och sociala omgivningen. Den här processen använder sig av våra sinnesintryck och sker direkt. Vid social…

  Läs mer
 • Kapitalbehov och finansiering
  Inga kommentarer till Kapitalbehov och finansiering

  Inledning När man har ett företag behöver man kapital till investeringar och drift. Investeringar är dyrare inköp som man kommer till användning under längre tid. Driftskapitalbehov har man om man har ett varulager, och om man säljer varor på kredit. Man behöver också ha en likviditetsreserv för att kunna täcka räkningar som behöver betalas. Beräkning av kapitalbehovet…

  Läs mer

Sociala nätverk

Tillbaka till början