Kronologisk ordning för inlägg

 • German business culture
  Inga kommentarer till German business culture

  Names in brackets are the dimensions’ (marked in italic) creator. Key facts Germany is associated with manufacturing precision safety performance effiency reliability Regionalism Great regional differences No single dominating metropolis Excellent communication system Industry and government in partnership Power concentrated at the top Unions quite strong (Collectivism) Technical know-how best route to promotion Few women in…

  Läs mer
 • French business culture
  Inga kommentarer till French business culture

  Names in brackets are the dimensions’ (marked in italic) creator. Key facts Great differences in France Northern regions are more systematic, deal-focused Central and southern regions organic, relationship-focused Number of female managers low (Masculine culture) Protectionist Close links between state and companies Strong roots Communication style Leans towards high context (Hall) Boss retains final say Written…

  Läs mer
 • Chinese business culture
  Inga kommentarer till Chinese business culture

  Key facts: Strong governmental intervention 1.3 billion inhabitants Many words have additional meanings Asian cultures focus on market share Qualitative approach China is getting westernised ”All Chinese think business” Names in brackets are the dimensions’ (marked in italic) creator. Communication style High context (Hall) Chinese is a vague language Different understanding of honesty compared to Western cultures…

  Läs mer
 • British business culture
  Inga kommentarer till British business culture

  Names in brackets are the dimensions’ (marked in italic) creator. Communication style Both high and low context (Hall) Use three important tools Humour Vagueness Language Tempo Take more time than Americans Understatements are used frequently Use an indirect style, talk around the subject           Management style Both high and low power distance…

  Läs mer
 • American business culture
  Inga kommentarer till American business culture

  American business culture is mainly focused on profits, a so called quantitative approach. By cutting costs, you maximise profits. Main points about American business cultures are: Management style: Medium power distance Status-acknowledgement: Achievement-based Status to those who achieve the most Perks Depends on how much business is under your control Performance counts Track record Work attitude:…

  Läs mer
 • Spelteori
  Inga kommentarer till Spelteori

  Spelteorin ämnar förklara beteendet mellan två eller flera parter . Maximering av vinst och minimering av förlust är två grundprinciper inom spelteorin. Man antar att spelare har motstridiga intressen och att tillgången på information antingen är densamma för båda parter eller att de innehar olika delar av den totala informationsbilden. När man försöker lösa spelteoretiska problem är…

  Läs mer
 • Välfärd eller totalt överskott
  Inga kommentarer till Välfärd eller totalt överskott

  Det samhällsekonomiska överskottet definieras som den totala välfärden i ett samhälle, beräknat utifrån konsument- och produktionsöverskottet. Vid fri konkurrens är det här överskottet som störst på grund av att marginalkostnaderna (Marginal cost, MC) då är lik marginal betalningsvilja (Marginal benefit, MB). Det här är även det optimala valet utifrån en samhällsekonomisk ståndpunkt. (MC = MB) Konsumentöverskottet…

  Läs mer
 • Konsumentteori
  Inga kommentarer till Konsumentteori

  Konsumentteori är en av de första områdena inom Mikroekonomi man får ta del av. Nedan följer primära delar inom konsumentteorin. Indifferenskurvan är den kurva man kan rita upp i ett diagram som visar nyttighetskombinationer som för individen är exakt likvärdiga. Till exempel kan 3 varor av X1 och 6 enheter av X2 vara likvärdiga för individen så…

  Läs mer
 • Skalavkastning
  Inga kommentarer till Skalavkastning

  Economies of scale, eller tilltagande skalavkastning, sker när ökning i produktion (noteras med y) är större än ökning i insatsfaktorn (v). Produktionen är därför överproportional faktorinsatsen. Ser man på de så kallade homogena funktionerna så betyder det att . Dessutom betyder det här att: Marginalproduktiviteten är högre än genomsnittsproduktiviteten Marginalkostnaden är avtagande vilket betyder att genomsnittskostnaden sjunker…

  Läs mer
 • Ledarskap
  Inga kommentarer till Ledarskap

  Ledarskapsteorier Ledarskap är en föränderlig roll som ter sig olika i olika tider. De teorier som fungerade för femtio år sedan kanske inte fungerar idag, och de som fungerar idag kanske i sin tur inte fungerar imorgon. Det är därför viktigt att vara medveten om att ledarskap ständigt utvecklas och förändras, så även i de…

  Läs mer

Sociala nätverk

Tillbaka till början