Balansräkningen – tillgångar, eget kapital och skulder

Balansräkningen – tillgångar, eget kapital och skulder

2 kommentarer till Balansräkningen – tillgångar, eget kapital och skulder

I det här inlägget tänkte jag skriva lite om balansräkningen, en del av årsredovisningen.

Balansräkningen visar den ekonomiska statusen hos ett företag vid en bestämt tidspunkt då balansuppställningen blir gjord. Det här behöver inte vara i slutet av året, utan kan likaväl sättas upp i mitten av ett kalenderår eller när helst man har ett behov för den. Grundregeln för balansräkning är att båda sidor ”balanseras”, vilket förmodligen är anledningen till namnet balansräkning.

Tillgångar=Eget kapital+Skuld
Anläggnings-
tillgångar
+Omsättnings-
tillgångar
Egenkapital 1/1 +
inbetalningar
+Resultat i
perioden
Långfristig
skuld
+Kortfristig
skuld

I balansuppställningen skriver man tillgångar på vänster sida, och eget kapital och skulder på höger sida. Det går även bra att presentera talen i rapportform, och då tar man tillgångar först och därefter eget kapital och skuld.
I uppställningen av balansen får man på ett enkelt sätt överblick över vad företaget äger (det som står på tillgångssidan) och var pengarna till inskaffandet av tillgångarna kommit från. (eget kapital- och skuldsidan)

Man kan indela tillgångar i anläggningstillgångar (maskiner, tomter etc.) och omsättningstillgångar (varulager, kortfristiga placeringar, kundfordringar, kontanter och bank). Anläggningstillgångar är ämnat att tjäna företaget under flera år medans omsättningstillgångar vanligtvis omsätts inom en ett-års period.

Egenkapitalen består av det man inhämtat från ägarna, vanligtvis aktieägare, och eventuell vinst som står outnyttjad. Skulderna brukar indelas i långsiktiga (ex. pantlån) och kortsiktiga skulder (ex. leverantörsskuld) där de långsiktiga skulderna gäller en period längre än ett år, medans de kortsiktiga skulderna vanligtvis betalas inom en ett-års period.

Till sist kan nämnas att egenkapitalen är ett osäkrat kapital och vid en eventuell konkurs är det ägarna (ex. aktieägarna) som är de sista som eventuellt får något utbetalt från företaget.

Här hittar du exempel på balansräkning.

Erik Persson

Om mig:

Arbetar med MRM, webb-orienterade projekt så som SEO och webb-utveckling samt läser till en Bachelor i Business Administration på Handelshøyskolen BI i Oslo.

2 kommentarer

  1. Svara /

    […] Beräkning av kapitalbehovet gör man enklast via balansen. Balansen visar på den ena sidan användning av kapital (dvs. kapitalbehovet/tillgångar), och på den andra sidan hur kapitalbehovet är finansierat (finansiering med eget kapital och skuld). För mer information om balansen och balansräkning kan du läsa mitt inlägg om balansräkningen här. […]

Lämna en kommentar

Sociala nätverk

Tillbaka till början