Exempel på balansräkning

Exempel på balansräkning

1 kommentar till Exempel på balansräkning

Huvudregler vid användning av balansräkning

 1. Alla transaktioner innebär rörelser på två ställen, så kallad dubbel bokföring.
 2. Transaktioner påverkar balansen lika mycket på bägge sidor, eller på samma sida men i motsatt riktning. (+/-)
 3. Intäkter och kostnader påverkar kapital. Inkomster ökar kapitalet och kostnader minskar kapitalet. Vid periodens slut representeras skillnaden av en ökning av eget kapital (minskning av underskottet)

Du kan läsa mer om själva balansräkningen här.

Balansekvationen ser ut som följande, och ger totalt balansomslutningen: tillgångar = eget kapital + skulder
Eller mer detaljerat som: anläggningstillgångar + omsättningstillgångar = eget kapital + långfristiga skulder + kortfristiga skulder

För att förtydliga resultatet brukar man dela upp eget kapital i två delar, eget kapital 1/1 + inbetalningar och resultat i perioden:

Här beskrivs de vanligaste elementen i en balansräkning

Vi har här antagit att det inte betalas ut utdelning och att EK därmed ökar vid vinst.

Exempel på transaktioner i balansräkningen:

 1. Tar in 100 000 i eget kapital
 2. Tar ut 5 000 till kontanter
 3. Köper en varubil för 90 000 kontant
 4. Säljer varor för 8 000 kontant, där kostnaden för varorna som säljs är 5 000
 5. Den första avskrivningen av bilen som köptes i exempel 3.

Här hittar du vanliga transaktioner och dess effekt på balansräkningen

Vid försäljning till, och betalning från, kunder

Försäljningsintäkter redovisas med hjälp av utgående fakturor. Vid betalning från kunden går pengarna till kassan vid kontant försäljning eller till bankkonto eller kreditkonto vid kreditförsäljning.

Exempel på transaktioner  i balansräkningen:

 1. Kontantförsäljning på 5 000
 2. Kreditförsäljning på 8 000
 3. Betalning av kredit till bankkonto 8 000
 4. Betalning av kredit till kassakreditkonto 8 000

Fyra olika exempel på balansräkningens utseende efter försäljning och inbetalning

Varuinköp, varuförbrukning och betalning till leverantörer

Inom denna kategori finns ett flertal redovisningsdokument så som utgående fakturor, kreditutbetalning till kunden, betalning från kunden och kreditfaktura från leverantören.

Exempel på transaktioner i balansräkningen:

 1. Varuköp på 27 000 kredit
 2. Betalning av krediten i punkt 1
 3. Vid betalning från kredit konto
 4. Varuköp kontant

Effekten på ändring i varulager och varuinköp på balansräkningen

Mervärdesskatt

Mervärdesskatt är en så kallad konsumtionsskatt som de flesta länder tillämpar i varierande grad. I Sverige är mervärdesskatten känd som moms och momsen finns i tre varianter:

Vanligast är den generella momssatsen på 25% som gäller de flesta varor.
För livsmedelsprodukter, hotellrum och restaurangtjänster är momssatsen 12%.
För transportavgifter, som exempelvis tågbiljetter och kulturavgifter så som teaterbiljetter är momssatsen 6%.

För företag är momsen avdragsgill, men detta gäller endast den momspliktiga delen av ett företags verksamhet. Man betalar in skillnaden mellan utgående moms (skuld) och ingående moms (fordran):

+ Moms inbetalt vid försäljning
- Moms utbetalt vid inköp
= Skyldig moms

Exempel på transaktioner i balansräkningen:

 1. Skickat en faktura inklusive moms på kredit
 2. Mottagit en faktura inklusive moms. Köpet görs kontant och läggs in som varuförbrukning.
 3. Skickat en kreditnota inklusive moms.

Vanliga exempel på skattetransaktioner och dess effekt på balansräkningen

Lön, semesterersättning, arbetsgivaravgifter och skatteavdrag

Vid löneutbetalning är följande begrepp bra att ha koll på:

 • Bruttolön: Totalt intjänad lön, inklusive övertid och andra tillägg, men innan olika avdrag.
 • Beskattning: Arbetsgivaren är skyldig att betala skatt på lönen enligt de skattesatser som är satt av skatteverket.
 • Nettolön: lön efter olika avdrag
 • Semesterlön: 12% av bruttolönen och betalas vanligtvis ut när arbetstagaren tar semester.
 • Arbetsgivaravgift: Ligger på 31,42% och innehåller ett flertal avgifter:
  • ålderspensionsavgift, efterlevandepensionsavgift, sjukförsäkringsavgift, föräldraförsäkringsavgift, arbetsskadeavgift, arbetsmarknadsavgift och allmän löneavgift.

Exempel på transaktioner i balansräkningen:

 1. Bruttolön för januari. Lön som betalas ut från bankkontot.
 2. Semesterlön i januari.
 3. Arbetsgivaravgift

Vanliga lönetransaktioner så som semesterlön och dess effekt på balansräkningen

Erik Persson

Om mig:

Arbetar med MRM, webb-orienterade projekt så som SEO och webb-utveckling samt läser till en Bachelor i Business Administration på Handelshøyskolen BI i Oslo.

1 kommentar

Lämna en kommentar

Sociala nätverk

Tillbaka till början