Årsredovisning och bokföringsskyldighet

Årsredovisning och bokföringsskyldighet

Inga kommentarer till Årsredovisning och bokföringsskyldighet

Allmänt om konton

Konton kan ses på som etiketter som används för att ha möjlighet att bokföra exempelvis finansiella transaktioner. Ett konto är som en taxameter som visar transaktioner med vissa gemensamma drag. I cirkulationssystemet, som du kan se nedanför, så beskriver kontot vad som sker vid de olika ställena i systemet.
Cirkulationssystemet beskriver olika transaktioner i ett företag

Bokföringsplikt och årsredovisning

De flesta företag är bokföringsskyldiga, men årsredovisningsreglerna skiljer sig åt mellan olika bolagsformer.

Aktiebolag är alltid bokföringsskyldiga och har dessutom en skyldighet att skicka in en årsredovisning. Vissa aktiebolag har även ett krav på sig att lämna en revisionsberättelse. Både årsredovisningen och revisionsberättelsen ska skickas in till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets utgång.

Handelsbolag behöver normalt inte skicka in en årsredovisning, men är bokföringsskyldiga. Om handelsbolaget har juridiska personer eller räknas som ett större företag så blir de även redovisningsskyldiga.

Ekonomiska föreningar är även de bokföringsskyldiga men har också en årsredovisningsplikt. Är föreningen mindre behöver denna dock inte skickas in till Bolagsverket.

Enskild firma/enskild näringsidkare är bokföringsskyldig men har inget krav på sig att upprätta en årsredovisning så länge företaget inte räknas som ett större företag. Är så fallet måste årsredovisning upprättas och skickas in till Bolagsverket.

För att läsa mer om årsredovisning och vilka riktlinjer som finns för den, kan du läsa mer på Bolagsverkets hemsida här.

Riktlinjer inom bokföring:

Bokföring ska ske löpande, där man beskriver alla affärshändelser i registreringsordning i grundboken och i systematisk ordning i huvudboken. Huvudboken är en lista som visar samtliga konton och vilka händelser som skett på respektive konto. Grundboken är däremot enbart strukturerad efter tidsordning där äldsta händelsen står först.

Alla bokföringsposter ska vara verifierade på ett eller annat vis. Oftast genom kvitton.

Räkenskapsinformationen som ett företag innehar ska arkiveras och hållas i tryggt förvar i minst 7 år.

Internationella redovisningsregler (IFRS)

Sedan 2005 har svenska börsnoterade företag varit tvungna att använda IFRS (International Financial Reporting Standards) i sin redovisning. Denna regel infaller även till de dotterbolag till börsnoterade företag som driver verksamhet i Sverige.

IFRS är balans-orienterad. Man använder sig i IFRS av verkliga värden, uppskrivning är tillåtet och man har inte tillåtelse att avskriva goodwill.

IFRS är mycket krävande på notering, dvs. man ska utförligt beskriva olika noteringar.

Erik Persson

Om mig:

Arbetar med MRM, webb-orienterade projekt så som SEO och webb-utveckling samt läser till en Bachelor i Business Administration på Handelshøyskolen BI i Oslo.

Lämna en kommentar

Sociala nätverk

Tillbaka till början